Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy

KANCELARIA NOTARIALNA - HERNACKA & HERNACKI NOTARIUSZE

Kancelaria notarialna znajduje się w sercu Bydgoszczy, przy placu Józefa Weyssenhoffa 2. Budynek, w którym swoją praktykę prowadzą notariusze, usytuowany jest w niedalekiej odległości od Teatru Polskiego (zmierzając od strony al. Adama Mickiewicza) oraz Bazyliki św. Wincentego a Paulo (zmierzając od strony al. Ossolińskich).

Lokalizacja umożliwia dotarcie do siedziby kancelarii notarialnej zarówno posiadaczom samochodów, jak i użytkownikom bydgoskiej komunikacji publicznej (szczegółowy wykaz linii przedstawiony został w zakładce Kontakt). Kancelaria notarialna znajduje się dodatkowo w miejscu, gdzie zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca parkingowe (przy al. Ossolińskich, ul. Asnyka i ul. Mickiewicza).

W przypadku woli dokonania czynności notarialnej, bądź też uzyskania bezpłatnej informacji co do możliwości dokonania czynności notarialnej, nasza kancelaria notarialna z siedzibą w Bydgoszczy pozostaje do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z zamierzonymi czynnościami notarialnymi, w szczególności odnośnie niezbędnych dokumentów, jak i wysokości taksy notarialnej.

Kancelaria Notarialna Bydgoszcz

W ramach prowadzonej działalności - notariusz proponuje Państwu obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. Istotnym fundamentem Kancelarii jest troska o zachowanie ścisłej tajemnicy notarialnej i zabezpieczenie interesów Klientów.

Bliższe dane i informacje odnośnie Kancelarii znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt oraz Czynności Notarialne.

 

Czynności notarialne

Notariusz zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne, zawierające między innymi:

• umowy sprzedaży,
• umowy darowizn,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• umowy o dział spadku,
• umowy o podział majątku wspólnego,
• umowy zniesienia współwłasności,
• umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
• umowy zamiany,
• umowy spółek prawa handlowego,
• umowy ustanowienia hipotek,
• umowy ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych),
• umowy dożywocia,
• pełnomocnictwa,
• testamenty

Sporządza poświadczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Spisuje protokoły

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Sporządza protesty weksli i czeków


Doręcza oświadczenia

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

NOTARIUSZ OPŁATY

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa wysokość wynagrodzenia notariusza.
  • Od czynności, dokonanych w formie aktu notarialnego, notariusz, jako płatnik, pobiera: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.
  • Jeżeli akt notarialny zawiera żądanie złożenia wniosku wieczystoksięgowego, notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Kontakt

notariusz Magdalena Hernacka


notariusz Bartosz Hernacki


plac Józefa Weyssenhoffa 2/3
85-072 Bydgoszcz


607-703-103   512-900-911

kancelaria@notariuszhernacka.pl

https://www.notariuszhernacka.pl

 

poniedziałek 10:00 - 18.00

wtorek - piątek 10:00 - 17:00


Inne terminy (również w soboty) możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym

 

Dojazd komunikacją miejską

T (1,2,4,6,10) - przystanek ul. Gdańska,
A (52,59,60,64,67) - przystanek pl. Weyssenhoffa
A (52,59,60,64) - przystanek ul. Paderewskiego
A (67,71,77) - przystanek Al. Mickiewicza

 

Poprzez poniższy formularz można przesłać wiadomość lub pytanie: